Saturday, May 8, 2010

ტრენინგი სამცხე-ჯავახეთში მოღვაწე ადვოკატებისათვის


ორგანიზაცია “კონსტიტუციის 42-ე მუხლის” ექსპერტები ევროსასამართლოს საქმეებზე მომუშავე ადვოკატთა ქსელის წარმომადგენელებს ბორჯომში შეხვდნენ. შეხვედრის მთავარი თემა გახლდათ “ევროკონვენციითა დაცული სიცოცხლის უფლება და ევროსასამართლოსადმი მიმართვის პროცედურები”. შეხვედრა გახსნა ორგანიზაცია “კონსტიტუციის 42-ე მუხლის” გამგეობის თავმჯდომარემ ნაზი ჯანეზაშვილმა. სამცხე-ჯავახეთში მოღვაწე ადვოკატებმა “კონსტიტუციის 42-ე მუხლის” ექსპერტებთან ერთად იმსჯელესნ ევროსასამართლოსადმი მიმართვის პროცედურებსა და საქმის წარმოებაზე; სპეციალური მოხსენებები გაკეთდა ევროკონვენციით დაცული სიცოცხლის უფლებასა და დაავადებულ პატიმრებთან მიმართებაში ევროსასამართლოს რეგლამენტის მიხედვით დროებითი ღონისძიების გამოყენების შესახებ.
“კონსტიტუციის 42-ე მუხლი” “ევროსასამართლოს საქმეებზე მომუშავე ადვოკატების ქსელის” წარმომადგენლებთან რეგულარულად აწყობს შეხვედრებს. აღნიშნული გაერთიანება სწორედ ორგანიზაცია “კონსტიტუციის 42-ე მუხლის” ინიციატივით შეიქმნა 2006 წელს და მასში 50-ზე მეტი ადვოკატია გაერთიანებული მთელი საქართველოს მასშტაბით. ქსელის მიზანია, ევროსასამართლოს საქმეებზე მომუშავე პრაქტიკოსი ადვოკატების პროფესიონალიზმის ზრდა, საქართველოში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სტანდარტებისა და პრეცედენტული სამართლის დანერგვის გზით საქართველოს კანონმდებლობისა და მართლმსაჯულების გაძლიერება.
შეხვედრა გაიმართა პროექტის "სტრატეგიული სამართალწარმოება კავკასიაში" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ორგანიზაცია ”კონსტიტუციის 42-ე მუხლი”. პროექტის საერთაშორისო პარტნიორები არიან "ნიდერლანდების ჰელსინკის კომიტეტი" და "ინტერაითსი" (დიდი ბრიტანეთი); რეგიონალური პარტნიორები _ "სომხური ინსტიტუტი განვითარებისათვის" (სომხეთი) და "სამართლებრივი განათლების საზოგადოება" (აზერბაიჯანი). პროექტი დაფინანსებულია ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ბრიტანეთის საელჩოს GOF RE ფონდის მიერ.

0 comments:

Post a Comment

თქვენი კომენტარი მნიშვნელოვანია!

ორგანიზაციის მიზნები და ამოცანები

საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა:
- ქვეყანაში არსებული მოწყლადი და მარგინალური ჯგუფებისათვის, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ჩათვლით, სამართლის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
- ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანოთა პრეცედენტული სამართლისა და სტანდარტებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და დაჩქარება;
- პრაქტიკოსი, ასევე მომავალი ადვოკატების პროფესიონალური დონის ამაღლება;
საქართველოში მცირე საწარმოთათვის სამართლიანი იურიდიული გარემოსა და ბიზნეს-ეთიკის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

კლინიკა იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათის

ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს ახალგაზრდა იურისტთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. ამ მიზნით, ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ორგანიზაციებთან. დაარსებიდან დღემდე "კონსტიტუციის 42-ე მუხლის" ეგიდით არა ერთი ტრეინინგი, სემინარი და შეხვედრა გამართულა. ორგანიზაცია ცდილობს თავისი წვლილი შეიტანოს კვალიფიციური ადვოკატების მომზადებაში. ამ მიზნით, ჩვენთან არსებული "იურიდიული კლინიკის" ფარგლებში დამწყებ იურისტებს ვასწავლით საადვოკატო საქმიანობას.