Thursday, February 11, 2010

ორგანიზაცია "კონსტიტუციის 42-ე მუხლი" აცხადებს კონკურსსორგანიზაცია "კონსტიტუციის 42-ე მუხლი" აცხადებს სტაჟირებას რეგიონის იურისტებისთვის. სტაჟირების მსურველი კანდიდატები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ კრიტერიუმებს: უმაღლესი სასწავლებლის იურიდიული ფაკულტეტის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი ან კურსდამთავრებული;
მუშაობის ინტერესი ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში; ინგლისური ან ფრანგული ენის ცოდნა; საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა.

სტაჟირების ხანგრძლივობა: 3 თვე.

სტაჟირება ანაზღაურებადია.

სტაჟირების მსურველებმა უნდა გამოაგზავნონ CV და სამოტივაციო წერილი მისამართზე: vacancy@article42.ge 2010 წლის 25 თებერვლამდე.

"კონსტიტუციის 42-ე მუხლს" ახალი გამგეობა ჰყავს


"42-ე მუხლს" ახალი გამგეობა ჰყავს 2010 წლის 30 იანვარს ორგანიზაცია "კონსტიტუციის 42-ე მუხლის" წევრთა საერთო კრება გაიმართა. კრებაზე ორგანიზაციის წევრებმა მოისმინეს აღმასრულებელი დირექტორის და გამგეობის თავმჯდომარის წლიური ანგარიშები, შეაჯამეს გასული წლის მუშაობის შედეგები. კრებაზე მოხდა ორგანიზაციის ახალი გამგეობის არჩევა. გამგეობის წევრად არჩეულ იქნენ არჩილ ჩოფიკაშვილი, თამარ გაბისონია, ნინო ელბაქიძე, ანა თვარაძე და ნაზი ჯანეზაშვილი. გამგეობის გადაწყვეტილებით, ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე გახდა ნაზი ჯანეზაშვილი.

ტრეინინგი ევროკონვენციის მე-5 მუხლის შესახებ
23-24 იანვარს, ბაკურიანში, ორგანიზაცია “კონსტიტუციის 42-ე მუხლის” ორგანიზებით გაიმართა ტრენინგი ადამიანის უფლებათა კონვენციის მე-5 მუხლის შესახებ, რომელიც ეხება თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლებას. ტრენინგზე მოწვეულნი იყვნენ საერთაშორისო ექსპერტები დინა ვედერნიკოვა და კარინა მოსკალენკო. ტრენინგში მონაწილეობას იღებდა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკითა და სამართალწარმოებით დაინტერესებული საქართველოში მომუშავე 20 პრაქტიკოსი ადვოკატი. ტრეინინგი გაიმართა პროექტის 'სტრატეგიული სამართალწარმოება კავკასიაში ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ორგანიზაცია “კონსტიტუციის 42-ე მუხლი”. პროექტის საერთაშორისო პარტნიორები არიან: 'ნიდერლანდების ჰელსინკის კომიტეტი და ინტერაითსი. რეგიონალური პარტნიორები - 'სომხური ინსტიტუტეს განვითარებისათვის' და სამართლებრივი განათლების საზოგადეობა (აზერბაიჯანი). პროექტი დაფინასნებულია ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ბრიტანეთის საელჩოს GOF RE ფონდის მიერ.

ორგანიზაციის მიზნები და ამოცანები

საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა:
- ქვეყანაში არსებული მოწყლადი და მარგინალური ჯგუფებისათვის, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ჩათვლით, სამართლის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
- ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანოთა პრეცედენტული სამართლისა და სტანდარტებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და დაჩქარება;
- პრაქტიკოსი, ასევე მომავალი ადვოკატების პროფესიონალური დონის ამაღლება;
საქართველოში მცირე საწარმოთათვის სამართლიანი იურიდიული გარემოსა და ბიზნეს-ეთიკის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

კლინიკა იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათის

ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს ახალგაზრდა იურისტთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. ამ მიზნით, ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ორგანიზაციებთან. დაარსებიდან დღემდე "კონსტიტუციის 42-ე მუხლის" ეგიდით არა ერთი ტრეინინგი, სემინარი და შეხვედრა გამართულა. ორგანიზაცია ცდილობს თავისი წვლილი შეიტანოს კვალიფიციური ადვოკატების მომზადებაში. ამ მიზნით, ჩვენთან არსებული "იურიდიული კლინიკის" ფარგლებში დამწყებ იურისტებს ვასწავლით საადვოკატო საქმიანობას.