Saturday, May 8, 2010

რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის დროს დაზარალებულ მოქალაქეთა საქმისწარმოება ევროსასამართლოში


2010 წლის 23 თებერვალს სასტუმრო « თბილისი მერიოტში » ორგანიზაცია « კონსტიტუციის 42-ე მუხლის » ორგანიზებით გაიმართა ორდღიანი ტრენინგ-სემინარი «რუსეთ საქართველოს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეთა საქმეთა წარმოება ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში». სპეციალურად ტრენინგისათვის საქართველოში დიდი ბრიტანეთიდან ჩამოვიდნენ «ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის» ექსპერტები ჯოანა ევანსი და ჯემაიმა სტრატფორდი, რომლებმაც ქართველ ექსპერტებთან ერთად ტრენინგის მონაწილეთათვის გააკეთეს მოხსენებები ევროსასამართლოში გაგზავნილ საქმეებთან დაკავშირებულ ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა საკუთრების უფლების მიმდინარე დარღვევები, იურისდიქციის საკითხები, დისკრიმინაცია და ეთნიკური წმენდა, ევროსასამართლოში საქმეების წარმოება განაცხადის წარდგენის შემდგომ ეტაპზე, დაცვის ადგილობრივ საშუალებათა ამოწურვა და ა.შ. ტრენინგში მონაწილეობა მიიღეს ადვოკატებმა, რომლებიც ევროსასამართლოში აწარმოებენ რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის დროს დაზარალებულ მოქალაქეთა საქმეებს. მონაწილეებმა ტრენინგზე ისაუბრეს მათ მიერ ევროსასამართლოში გაგზავნილი საქმეების წარმოებასთან დაკავშირებული სპეციფიკასა და პრობლემებზე, მიიღეს რჩევები და რეკომენდაციები. შეხვედრა გაიმართა პროექტის “სტრატეგიული სამართალწარმოება კავკასიაში” ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ორგანიზაცია ”კონსტიტუციის 42-ე მუხლი”. პროექტის საერთაშორისო პარტნიორები არიან “ნიდერლანდების ჰელსინკის კომიტეტი” და “ინტერაითსი” (დიდი ბრიტანეთი); რეგიონალური პარტნიორები _ “ბარა” (სომხეთი) და “სამართლებრივი განათლების საზოგადოება” (აზერბაიჯანი). პროექტი დაფინანსებულია ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ბრიტანეთის საელჩოს GOF RE ფონდის მიერ

0 comments:

Post a Comment

თქვენი კომენტარი მნიშვნელოვანია!

ორგანიზაციის მიზნები და ამოცანები

საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა:
- ქვეყანაში არსებული მოწყლადი და მარგინალური ჯგუფებისათვის, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ჩათვლით, სამართლის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
- ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანოთა პრეცედენტული სამართლისა და სტანდარტებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და დაჩქარება;
- პრაქტიკოსი, ასევე მომავალი ადვოკატების პროფესიონალური დონის ამაღლება;
საქართველოში მცირე საწარმოთათვის სამართლიანი იურიდიული გარემოსა და ბიზნეს-ეთიკის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

კლინიკა იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათის

ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს ახალგაზრდა იურისტთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. ამ მიზნით, ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ორგანიზაციებთან. დაარსებიდან დღემდე "კონსტიტუციის 42-ე მუხლის" ეგიდით არა ერთი ტრეინინგი, სემინარი და შეხვედრა გამართულა. ორგანიზაცია ცდილობს თავისი წვლილი შეიტანოს კვალიფიციური ადვოკატების მომზადებაში. ამ მიზნით, ჩვენთან არსებული "იურიდიული კლინიკის" ფარგლებში დამწყებ იურისტებს ვასწავლით საადვოკატო საქმიანობას.